tel. (32) 231 35 56 kom. 600 309 606
Strona główna → Pakiet mieszkaniowy
banner banner

Pakiet mieszkaniowy

PAKIET MIESZKANIOWY

- właściciel, władający (podstawa nabycia)

- ograniczenie w dysponowaniu, obciążenie, zobowiązanie, zadłużenie

- inne

- analiza aktualnej zabudowy

- analiza możliwości inwestycyjnych

- analiza sposobu wykorzystania

- inne

- analiza rynku i atrakcyjności nieruchomości

- regulacja stanów prawnych

- optymalizacja kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości

- inne

- sprzedaż / kupno

- wynajem / najem

- inne

- reprezentowanie stron w obrocie nieruchomościami

- bieżąca obsługa nieruchomości

- administrowanie w imieniu właściciela wynajmem nieruchomości

- uzyskanie warunków zabudowy dla nieruchomości

- uzyskanie dokumentów i uzgodnień niezbędnych do otrzymania pozwolenia na budowę

- przygotowanie uzbrojenia nieruchomości

- uzyskanie pozwolenia na budowę

- nadzór inwestorski

- oddanie / zgłoszenie do użytkowania