tel. (32) 231 35 56 kom. 600 309 606
Strona głównaAktualności → Płot, nie tylko gdzie ale i kto

Aktualności

27 07.2017

Płot, nie tylko gdzie ale i kto

newest offer
m kolodziejczyk
27.07.2017

Przepisy prawa nie regulują kwestii związanych z finansowaniem budowy ogrodzenia. Art. 154 §2 Kodeksu Cywilnego mówi, że korzystający między innymi z płotu są obowiązani ponosić wspólnie koszty jego utrzymania. Obowiązek ten jednak nie dotyczy kosztu wybudowania nowego ogrodzenia. Tym samym nie ma podstaw do obciążenia kosztami budowy ogrodzenia sąsiada, jeżeli nie jest on zainteresowany jego powstaniem. Jeżeli właściciel nieruchomości , który chce doprowadzić do ogrodzenia jej , nie dojdzie do porozumienia z sąsiadem, musi sam sfinansować jego budowę. Dopiero po wybudowaniu może domagać się od sąsiada współfinansowania napraw i remontów .

Gdzie, postawić płot?

Sąsiad – najlepszym rozwiązaniem jest postawienie płotu w osi granicy działek. Jeśli jednak nie dojdziemy do porozumienia z sąsiadem i nie będzie to inwestycja wspólna, to należy go tak postawić aby nie przekraczał on granicy naszej nieruchomości. Unikniemy w ten sposób oskarżeń i konfliktów o naruszenie granic.

Ulica – ogrodzenie nie może przekraczać linii rozgraniczających ulicy. Jeżeli plan miejscowy przewiduje poszerzenie ulicy, to ogrodzenie należy cofnąć w ten sposób, aby pozostawić wolny pas gruntu przeznaczony na budowę drogi. W przypadku położenia działek wzdłuż skrzyżowania dróg może okazać się, że względy bezpieczeństwa, związane z użytkowaniem dróg, wymuszą na nas ścięcie narożnika.

Tu jedna uwaga – w razie wątpliwości co do przebiegu granic działki należy zlecić geodecie wznowienie znaków granicznych. Jeśli to okaże się niemożliwe - trzeba przeprowadzić administracyjne postępowanie rozgraniczeniowe. Nie ma co prawda takiego obowiązku, ale takie działanie pozwoli uniknąć kosztów ewentualnej rozbiórki nieprawidłowo postawionego ogrodzenia.

Konieczne formalności

Budowa ogrodzenia nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę . Jednak w dwóch przypadkach będziemy zobowiązani do zawiadomienia starostwa o zamiarze wykonania ogrodzenia:

                - od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych oraz innych miejsc publicznych,

                - o wysokości ponad 2,20 m, bez względu na ich lokalizację;

Ogrodzenia, które nie przekraczają 2,20 m i są zlokalizowane między sąsiadami, nie wymagają ani pozwolenia, ani zgłoszenia.

 

 

Witold Czapla